Internationale dag tegen mensenhandel

Geschreven door Redactie op . Geplaatst in Jaar van het Godgewijde leven

Vandaag, 8 februari 2015, zullen overal ter wereld gemeenschappen van religieuzen, parochies en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel gedenken. Deze dag werd op 25 november van het vorig jaar ingesteld door paus Franciscus, op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel.
Deze betekenisvolle dag valt juist in het jaar van het Godgewijde leven: het benadrukt een van de wegen die religieuzen uitnodigt om de meest urgente problemen van onze tijd te benoemen: een weg die genoemd wordt “De  Kerk gaat voort”

Met deze dag wil paus Franciscus de aandacht vestigen op de verschrikkingen van mensenhandel en ons aansporen er iets tegen te doen. De datum valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos. Het initiatief wordt gedragen door de pauselijke raden voor migranten en rechtvaardigheid en vrede, evenals door de internationale unies van mannelijke en vrouwelijke religieuzen.
J_Bakhita

Bakhita: haar leven en haar betekenis nu
We herdenken op deze Gebedsdag tegen Mensenhandel de heilige Josephina Bakhita. Zij werd geboren in Soedan rond 1870, en viel op 9-jarige leeftijd in handen van Europese slavenhandelaren. Slavernij was toen al verboden, ook in Soedan, maar de handelaren en slavenbezitters vonden dat geen punt. De naam Bakhita (‘Geluksvogeltje’) was niet haar echte naam; ze kreeg hem van een cynische slavenhandelaar.
Ze werd diverse malen verkocht en cadeau gedaan. Nadat ze in Italië terecht was gekomen, leerde ze het christelijk geloof kennen. Toen haar eigenaar haar mee terug wilde nemen naar Afrika, gingen allerlei mensen actie voor haar voeren: de boekhouder van haar eigenaar, de zusters die haar geloofsonderricht gaven, zelfs de patriarch (aartsbisschop) van Venetië. Er kwam een rechtbank aan te pas om te beslissen dat ze nooit wettig slavin was geweest, en dus vrij moest worden gelaten. Op 23-jarige leeftijd trad ze in bij de Zusters van Liefde van Canossa. Na verloop van tijd werd ze zeer bekend in de omgeving van het klooster. Ze had altijd een vriendelijk of troostend woord. Toen ze oud was, werd ze gekweld door nachtmerries over haar jeugdherinneringen. Ze stierf in 1947. De verering van haar leidde er uiteindelijk toe dat ze in 2000 heilig werd verklaard en uitgeroepen tot patrones van Soedan.
Het eerste deel van Bakhita’s levensverhaal zal menig slachtoffer van vrouwenhandel bekend voorkomen. Tegen alle wetten in werd zij ontvoerd en als slavin verkocht. Niet alleen de handelaren, maar ook de achtereenvolgende slavenhouders vonden het geen probleem dat slavernij onwettig was. Zelfs in Italië moest ze ervoor vechten om vrij te zijn.

Laten we ervoor zorgen dat voor zo veel mogelijk verhandelde mensen ook het tweede deel van het verhaal realiteit wordt: de bevrijding. Laten we acties steunen voor de Bakhita’s van nu. God wil dat mensen vrij leven, zodat ze hun leven bijzondere betekenis kunnen geven

Jaar van het Godgewijde Leven

Geschreven door Redactie op . Geplaatst in Jaar van het Godgewijde leven, Nieuws

Op Donderdag 15 januari jl zijn we samengekomen in de Aula van ons klooster, waar Zuster Esther van de Vaate ( Staflid van de KNR} aan de hand van een PowerPoint het zeer betekenisvolle Logo van het Jaar van de Religieuzen besprak.


IMG_1175

 

De Symbolen.

Het officiële logo van het jaar van het religieus leven (zie afbeelding) bestaat uit een duif, die met haar vleugel een veelzijdige wereld ondersteunt, terwijl zij op de wateren drijft van waaruit drie sterren opstijgen, beschermd door de andere vleugel. De sterren staan voor het confessio Trinitatis, signum fraternitas e servium caritatis (belijdenis van de Drieëenheid, teken van broeder/zusterschap, dienst van het religieuze leven). De duif staat symbool voor de ‘blijvende werking van de geest die dankzij allerlei soorten van charisma’s in de loop van de eeuwen de rijkdommen ontvouwt van het beoefenen van de religieuze raden’. (Uit Vita consecrata 5). Bij het logo staan de woorden: Gewijd leven in de kerk van vandaag. Evangelie. Profetie. Hoop.

 

 

IMG_1170

 

De wateren gevormd uit een weefsel van  mozaïeken verwijzen naar de complexiteit  en harmonie van de menselijke en kosmische elementen  die de Geest doet verzuchten volgens de ondoorgrondelijk plannen van God (cfr Rom 8,26-27), want ze komen samen in een onthalende en vruchtbare ontmoeting die voert tot een nieuwe schepping Tussen de golfslagen van de geschiedenis vliegt de duif over de wateren van de zondvloed (cfr Gen 8, 8-14). De Godgewijde mannen en vrouwen die onder het teken van het Evangelie al van oudsher pelgrimeren onder volkeren beleven hun verschillende charisma’s en zendingen als “goede beheerders van Gods veelsoortige genade”. (1 Pt. 4,10)
De drie sterren  Zij brengen in herinnering de identiteit van het Godgewijde leven zij geven uitdrukking aan de circulariteit en de relationele liefde van de Drievuldigheid. Dat probeert het Godgewijde leven dag na dag in de wereld te beleven. De sterren verwijzen ook naar het drievoudige zegel waarmee de byzantijnse iconografie Maria vereert: de volmaakte heilig, de Moeder van God, eerste volgeling van Christus,voorbeelden patrones van elk Godgewijde leven.

IMG_1174

 

De veelzijdige globe. De kleine veelzijdige globe betekent de wereld met zijn verscheidenheid van volkeren en culturen, zoals Paus Franciscus bevestigt (Cfr.EV 236). De adem van de Geest ondersteunt en leidt naar de toekomst: een uitnodiging tot de mannelijke en vrouwelijke godgewijden dragers te zijn van de Geest, “waarachtige geestelijke mannen en vrouwen die de geschiedenis ongemerkt bevruchten” (Cfr, VC 6).

“Bezield met Gods liefde ons door de Heilige Geest geschonken”(Rom 5,5) omvatten vrouwelijke en mannelijke religieuzen daarom heel het universum en worden ze verwijzing naar de Drievuldigheid, bemiddelaars van verbondenheid en eenheid, biddende wachters van de geschiedenis, solidair met de mensen met hun angsten en met hun geruisloze zoektocht naar de Geest.

Copyright © 2014   NPC FDNSC
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Translate »