In de natuur

Het onderwerp natuur en milieu is in de tweede helft van de twintigste eeuw volop in de belangstelling komen te staan. Onder natuur wordt in dit verband allereerst de levende natuur, dus flora en fauna, verstaan, hoewel het onderwerp niet losgezien kan worden van het fysieke milieu op onze planeet. Om deze reden is er een sterke aandacht gegroeid voor het systeem aarde, de beschouwing van onze planeet als een geïntegreerd systeem, waarin de mens en het milieu van de mens nauw verbonden zijn.

Wij zorgen voor Moeder Aarde

In de tuin van het klooster staan bijzondere oude en monumentale bomen. Piet-Hein van de Sande die de tuin verzorgt heeft afgelopen jaar een presentatie gehouden over de bomen en heeft onder veel belangstelling een andere kijk gegeven op de bomen.

Wat zou de wereld zijn zonder bomen? Om die vraag te kunnen beantwoorden zou je een tijdje in de Sahara woestijn moeten vertoeven. Alleen al de schaduw die ze ons geven of de wind die ze tempert, kortom, bijna elk klimaat wordt een stuk aangenamer in de nabijheid van bomen. Bomen zijn er in allerlei soorten en maten, van klein tot groot. Ze geven ons naast lommerrijke schaduw, ook timmerhout, vruchten en loof en verbeteren de bodem. Filteren voor ons gratis en voor niets vervuilde lucht en zorgen bovendien ook nog voor enorme hoeveelheden zuurstof. De seizoenen gaan niet ongemerkt voorbij aan bomen. Elk jaargetijde is de moeite waard. Vooral oudere exemplaren zijn interessant, vertellen een stuk geschiedenis, soms zelfs van eeuwen. Het lijkt wel of ze de tijd anders ondergaan dan wij, wat natuurlijk ook zo is, zij blijven staan waar ze staan, wij kunnen lopen. Bomen vertegenwoordigen een levend geheugen dat wordt weerspiegeld en vastgelegd in jaarringen. Maar ja, dan zijn ze dood. Maar levend kunnen sommige zeer oud worden, en zijn dan vaak van binnen hol. Het mooie van bomen is dat ze in potentie tot echte markante exemplaren kunnen uitgroeien. Maar dan moeten wij mensen de wijsheid van bomen kunnen opbrengen. Dat betekent dat wij ver, heel ver in de toekomst moeten proberen te kijken. Ons bomenbestand met zorg omringen, ook als we menen dat we er overlast van ondervinden. Met het ouder worden van bomen neemt de natuurwaarde in veelvoud toe en verdient het daarom alleen al ons respect.

Laat een reactie achter

Copyright © 2014   NPC FDNSC
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Translate »