Bondgenoten

Een droom waarmaken

Samen met velen, priesters, religieuzen en leken de boodschap van Gods hartelijke liefde voor mensen verspreiden overal waar mogelijk in alle lagen van de samenleving.  Dat was de droom van onze Stichter Jules Chevalier, priester op het Franse platteland. Zij boodschap is helder en eenvoudig: God heeft hart voor mensen.

Intussen is er een verbondenheid gegroeid, verspreid over heel de wereld tussen volgelingen van de spiritualiteit van Jules Chevalier. De zogenoemde Chevalier familie.  Zij komen regelmatig samen voor bezinningsbijeenkomsten en werken samen  bij het uitdragen van de boodschap van liefde in verschillende projecten. In de geest van het evangelie stichtte Jules Chevalier de congregaties van mannen en vrouwen: Missionarissen van het Heilig Hart (MSC), Dochters van onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) en vanwege de Kultuurkampf werd de Congregatie van MSC zusters in Duitsland  later gesticht door een van zijn missionarissen.
De drie congregaties hebben wereldwijd geassocieerde leden, mensen die met de religieuzen de weg van het H(h)art willen gaan.

In de  gedachten van Jules Chevalier,  zouden de leken een aparte tak vormen, verenigd met de geprofeste leden van de drie Congregaties :“In hun Spiritualiteit en Zending.”

In 2009 gaven de Drie-Generalaten, van MSC, FDNSC en MSC zusters, samen met de Coördinator van de leken van de Chevalier familie een ” gezamenlijke verklaring uit” . In dit document  worden de religieuzen aangemoedigd door te gaan met tijd en energie te besteden aan de vorming van de leken. Het zelfde document spreekt de hoop uit  dat meer en meer de leken zelf gaan deelnemen in de vorming, speciaal nadruk wordt gelegd op: “vorming in onze gemeenschappelijke Spiritualiteit”.

Leken leden van de Chevalier familie kunnen de spiritualiteit van het Hart op een totaal verschillende manier beleven in vergelijking met religieuze leden van de Chevalier familie. Echter zolang iedereen leeft vanuit dezelfde bron, dat is het charisma van Chevalier, dan leven zij vanuit  dezelfde geest en worden met recht leden van de Chevalier familie genoemd.
Als leden van de Chevalier familie hebben allen  een “maatschappelijk zending”. Dat betekent dat een spiritualiteit van het  Hart geleefd zou moeten worden en doorgegeven op een manier die past in de veranderingen van onze tijd. De huidige betrokkenheid van leden van de Chevalier familie in onderwerpen van Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping, door sociale en politieke acties, evenals publicaties en vormingsprogramma’s zijn prachtige voorbeelden van het in praktijk brengen van de Spiritualiteit van het Hart in overeenstemming met het  charisma van Chevalier.

Er is intussen een Internationale Stuurgroep, die contacten onderhoud met de Leken verbondenen in de verschillende continenten en  naar mogelijkheden zoekt om leden samen te brengen en ervaringen uit te wisselen. Zo heeft er een Internationale bijeenkomst plaats gevonden in Issoudun (Fr.) reeds  in 1999 en in 2008 in de Dominicaanse Republiek.
Om de twee jaar komen  in Europa leden van de Belgische, Nederlandse en Duitse verbondenen met Pinksteren bijeen voor een  Bezinningsweekend,  dat om beurten door de leken van de betreffende landen wordt voorbereid en georganiseerd.
In Nederland zijn er momenteel  drie groepen van Chevalier verbondenen, die regelmatig samenkomen om zich te voeden aan “de Bron” en eens per jaar is er een bezinningsbijeenkomst met alle groepen samen.

Voor Jules Chevalier had Onze Lieve Vrouw een heel belangrijke plaats in zijn leven.  Aan haar had hij alles te danken. Zij speelde een belangrijke rol in zijn congregatie.
Zuster Merle Salazar fdnsc  gaf ons een bijzondere visie mee: “ Als we Onze Lieve Vrouw allereerst zien als Moeder van Jezus en tegelijkertijd, leerling van haar Zoon, kunnen we gewoon niet wachten op haar, om de genadegaven uit te delen. We zullen niet tevreden zijn met gewoon te vragen om haar voorspraak. We zullen dat natuurlijk doen, we zullen tot haar bidden en vragen om haar voorspraak, maar we zullen meer doen dan dat.  Als moeder zien we in haar de vele lijdende moeders vandaag de dag rouwend om het verlies van hun kinderen. Als leerling zien we in haar de velen, die werken voor gerechtigheid en “doen wat Hij hen zegt.”  We zien de slachtoffers en we horen haar zeggen “zij hebben geen wijn meer, geen voedsel, geen drinkwater, geen huis, geen familie…je moet er iets aan doen”.

Wilt U meer weten over de Chevalierverbondenen, die als leerlingen proberen om te leren met het hart te zien, dat met elkaar te delen en samen proberen vorm te geven aan het verspreiden van de boodschap van Liefde? Of wilt u een bijeenkomst meemaken? Neem dan contact op met Zuster Lies Alkemade fdnsc, email: zr.lies@fdnsc.org

Laat een reactie achter

Copyright © 2014   NPC FDNSC
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Translate »