mandela-09

Ieder jaar op deze dag (18 juli, de geboortedag van Nelson Mandela) sluit de VN zich aan bij de oproep van de Nelson Mandela Stichting om 67 minuten te besteden aan het helpen van medemensen om deze speciale dag te markeren. Nelson Mandela wijdde 67 jaar lang zijn leven aan dienst aan de mensheid; als advocaat voor de mensenrechten, als een gewetensvolle gevangene, als internationale vredestichter en als de eerste democratisch gekozen president van een vrij Zuid-Afrika. In december 2015 besloot de Algemene Vergadering om het aandachtsveld van deze dag te verruimen door deze dag ook te gebruiken om te pleiten voor menselijke condities in gevangenissen. Om mensen ervan bewust te maken dat gevangenen deel uit blijven maken van de maatschappij en om het werk van gevangenispersoneel te waarderen als een waardevolle dienst aan de samenleving.

Laat ons bidden:
Deze dag danken we voor het leven van Nelson Mandela.
Hij leidde een volk naar de vrijheid. Hij vocht voor verzoening in plaats van vergelding.
Hij pleitte voor vrede in plaats van oorlog. God, wij danken U voor Madiba.
Terwijl anderen zich overgaven aan de duisternis, bleef hij vertrouwen op de belofte van een nieuwe morgen.
Hij zag een weg om de wonden van het verleden te genezen….
met het doel om een nieuwe rechtsorde te realiseren, gebaseerd op gerechtigheid voor iedereen.
Zijn werk inspireerde de hele wereld. God, wij danken U voor Madiba.
Wij bidden U, dat wij iets van zijn moed mogen hebben en iets van zijn geloof.
Troost de mensen die rouwen in Zuid-Afrika en overal ter wereld.
Laat het werk van Nelson Mandela voortgang vinden in ons. Amen.