Internationale dag van Moeder Aarde; 22 april

We hebben er niets voor gedaan.
We zijn zomaar neergezet
op die grote aardbol
met zijn rijkdom aan soorten:
met populieren en palmen,
zwaluwen en zeepaardjes
passiebloemen en papaja’s.

We hebben er niets voor gedaan
We hebben het zomaar gekregen,
de oeroude, ruige gebergten,
de vlakten met de rivieren
en de branding van de zee
het spel van de zon en het water
en de sneeuw die in vlokken valt.

We hebben er niets voor gedaan.
We hebben het gratis ontvangen
als een cadeautje van de Schepper.
Het kost ons alleen iets
als we het mooi willen houden,
als we willen dat onze kinderen
het zullen ervaren als een geschenk.

Greet Brokerhof- van der Waa
Uit: Jaarringen Oase Uitgever 2009

Gebed:
Almachtige God, open onze ogen, opdat we Uw Liefde
in de schepping herkennen.
Help ons om de schepping en elkaar te behandelen,
zoals U dat zou doen, met respect en barmhartigheid.
Schepper God, we danken U
voor alles wat U ons gegeven hebt.
Help ons in te zien dat Uw gaven bedoeld zijn,
om ze te delen met iedereen en niet om uitgebuit te
worden door enkelingen.
Zet ons aan tot acties om veranderingen teweeg te brengen,
niet alleen voor onszelf, maar voor heel de schepping.
God van de verwondering, open onze ogen
zodat we U herkennen in al het geschapene.
We vragen U dit door Christus, onze Heer, Verlosser van allen. Amen