Een droom waarmaken

Samen met velen, priesters, religieuzen en leken, de boodschap van Gods hartelijke Liefde voor mensen verspreiden, overal waar mogelijk, in alle lagen van de samenleving. Dat was de droom van onze stichter, Pater Jules Chevalier, priester op het Franse platteland. Zijn boodschap is helder en eenvoudig: God heeft Hart voor mensen.

Intussen is er een verbondenheid gegroeid en verspreid over heel de wereld tussen volgelingen van de Spiritualiteit van Pater Jules Chevalier. De zogenoemde Chevalier familie.  Zij komen regelmatig samen voor bezinningsbijeenkomsten en werken samen bij het uitdragen van de boodschap van Liefde in verschillende projecten. In de geest van het evangelie stichtte Pater Jules Chevalier de Congregaties van mannen en vrouwen: Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC). Vanwege de Kultuurkampf werd later de Congregatie van MSC zusters in Duitsland gesticht door een van de Missionarissen.
De 3 Congregaties hebben wereldwijd geassocieerde leden, mensen die met de religieuzen de weg van het Hart willen gaan.

In de gedachten van Pater Jules Chevalier zouden de leken een aparte tak vormen, verenigd met de geprofeste leden van de 3 Congregaties “in hun Spiritualiteit en Zending”.

In 2009 gaven de 3 Generalaten van MSC, FDNSC en MSC zusters samen met de Coördinator van de leken van de Chevalier familie een ”gezamenlijke verklaring uit”. In dit document worden de religieuzen aangemoedigd door te gaan met het besteden van tijd en energie aan de vorming van de leken. In hetzelfde document wordt de hoop uitgesproken dat de leken zelf meer en meer gaan deelnemen in de vorming. Hierbij wordt speciale nadruk gelegd op: “vorming in onze gemeenschappelijke Spiritualiteit”.

Leken leden van de Chevalier familie kunnen de spiritualiteit van het Hart op een totaal verschillende manier beleven in vergelijking met religieuze leden van de Chevalier familie. Echter zolang iedereen leeft vanuit dezelfde bron, dat is het charisma van Pater Jules Chevalier, dan leven zij vanuit dezelfde geest en worden met recht leden van de Chevalier familie genoemd.
Als leden van de Chevalier familie hebben allen een “maatschappelijk zending”. Dat betekent dat de Spiritualiteit van het Hart geleefd zou moeten worden en doorgegeven op een manier die past in de veranderingen van onze tijd. De huidige betrokkenheid van leden van de Chevalier familie bij onderwerpen als Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping, sociale en politieke acties en publicaties en vormingsprogramma’s zijn prachtige voorbeelden van het in praktijk brengen van de Spiritualiteit van het Hart in overeenstemming met het charisma van Pater Jules Chevalier.

Er is intussen een internationale stuurgroep, die contacten onderhoudt met de leken verbondenen in de verschillende continenten en naar mogelijkheden zoekt om leden samen te brengen en ervaringen uit te wisselen. Zo heeft er al in 1999 een Internationale bijeenkomst plaats gevonden in Issoudun in Frankrijk en in 2008 in de Dominicaanse Republiek.
Om de 2 jaar komen in Europa leden van de Belgische, Nederlandse en Duitse verbondenen met Pinksteren bijeen voor een  Bezinningsweekend. Dit Bezinningsweekend wordt om de beurt door de leken van de betreffende landen voorbereid en georganiseerd.
In Nederland zijn er momenteel 3 groepen van Chevalier verbondenen die regelmatig samenkomen om zich te voeden aan “de Bron”. Eens per jaar is er een bezinningsbijeenkomst met alle groepen samen.

Voor Pater Jules Chevalier had Onze Lieve Vrouw een heel belangrijke plaats in zijn leven. Aan haar had hij alles te danken. Zij speelde een belangrijke rol in zijn Congregatie.
Zuster Merle Salazar fdnsc gaf ons een bijzondere visie mee: “Als we Onze Lieve Vrouw allereerst zien als Moeder van Jezus en tegelijkertijd als leerling van haar Zoon, kunnen we gewoon niet wachten op haar om de genadegaven uit te delen. We zullen niet tevreden zijn met gewoon te vragen om haar voorspraak. We zullen dat natuurlijk doen, we zullen tot haar bidden en vragen om haar voorspraak, maar we zullen meer doen dan dat.  Als moeder zien we in haar de vele lijdende moeders vandaag de dag, rouwend om het verlies van hun kinderen. Als leerling zien we in haar de velen die werken voor gerechtigheid en “doen wat Hij hen zegt”. We zien de slachtoffers en we horen haar zeggen: “Zij hebben geen wijn meer, geen voedsel, geen drinkwater, geen huis, geen familie… Je moet er iets aan doen”.

Wilt u meer weten over de Chevalier verbondenen die als leerlingen proberen met het hart te zien, dat met elkaar te delen en samen proberen vorm te geven aan het verspreiden van de boodschap van Liefde? Of wilt u een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met zuster Lies Alkemade fdnsc (zr.lies@fdnsc.org).