Heb de stilte lief boven alle dingen:
zij zal je een vrucht aandragen
die in woorden
onmogelijk beschreven kan worden.
In het begin zijn wij het,
die onszelf dwingen te zwijgen.
Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen
iets dat ons tot het zwijgen aantrekt. 
Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets,
dat uit de stilte geboren wordt!

– Isaac van Ninivé (Syrische woestijnmonnik, 7e eeuw n.C.) –