KM_C224e17040810450
ZUSTER ELISABETH GOMMEREN
Johanna Catharina Cornelia
Dochter van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart
      Zuster Elisabeth werd geboren
in Nispen op 7 november 1918.
Op 21 januari 1948 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op
25 augustus 1949 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 8 april 2017.

 

Zuster Elisabeth was derde in een gezin van zeven kinderen. Thuis hielp ze mee in het boerenbedrijf, tot ze – ze was al bijna dertig jaar – haar intrede deed in onze Congregatie. Haar oudere broer Piet was Missionaris van het heilig Hart en dat heeft waarschijnlijk haar keuze mee bepaald.
Na haar professie kreeg ze een taak als keukenzuster; eerst enkele jaren in het kinderhuis in Veldhoven.
In 1956 werd ze benoemd voor de missie in Merauke. Ze werd aangesteld als keukenzuster in het ziekenhuis; ze bleef er 23 jaar; wel een teken dat ze er op haar plaats was. Het was niet gemakkelijk om steeds weer goede maaltijden te bereiden. Met haar opgewekte karakter kon ze veel aan.
In 1979 kwam ze voorgoed naar Nederland. Nadat ze wat opgeknapt was ging ze naar Venlo, waar ze nog vijftien jaar het huishouden verzorgde in de communiteit. Toen in 1998 het werk in Venlo werd opgeheven kwam ze naar het Moederhuis in Tilburg. Ze werd lid van De Ark en in 2009 verhuisde ze naar de communiteit Bethanie in ons Klooster Verzorgingshuis.
Ze bleef een prettig lid van de groep en ook met haar familie onderhield ze een hartelijke band. De laatste jaren waren zwaar voor haar; het werd moeilijk om nog contact met haar te krijgen. Toch heeft ze ons op het laatste nog verrast; daags voor Palmzondag kwam de Heer haar halen om met Hem Pasen te vieren.