KM_C224e Q76
ZUSTER TRESITA RAATS
Adriana Johanna Maria
Dochter van Onze Lieve Vrouw
van het Heilig Hart
      Zuster Tresita werd geboren
in Nispen op 25 februari 1919.
Op 26 juli 1945 deed zij haar intrede in onze Congregatie, waar zij op
2 februari 1947 haar geloften aflegde.
Zij overleed in Tilburg op 23 februari 2017.

 

We zullen ons Zuster Tresita blijven herinneren als een levendige, spontane en hartelijke medezuster. Meer dan dertig jaar was ze een zorgzame keukenzuster in verschillende huizen, waar ze kookte voor zieken, bejaarden, kinderen en medezusters. Ondanks haar doofheid bleef ze een echt gemeenschapsmens. Ze was ook een trouwe religieuze; ze mag nu voor altijd rusten in de vrede van de Heer.

Zuster Tresita heeft ons gevraagd om dit gebed op haar prentje te zetten:

Gedenk, Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart,
de wondere daden die de Heer aan U heeft gedaan:
Hij heeft U uitverkoren tot zijn Moeder en wilde U naast zijn kruis,
Hij laat U delen in zijn heerlijkheid,
Hij aanhoort uw gebed.
Bied Hem onze lofprijzing en onze dankzegging aan, leg Hem voor wat wij vragen.
Laat ons zoals U leven in de liefde van Uw Zoon opdat zijn Rijk kome.
Geleid alle mensen naar de bron van levend water
die opwelt uit zijn Hart en over de wereld hoop en heil,
gerechtigheid en vrede verbreidt.
Heb oog voor ons vertrouwen in U,
geef gehoor aan ons gebed en laat ons altijd zien dat U onze Moeder bent.