woman-281473_1280

Eén  regendruppel

Eén enkele regendruppel
maakt nog geen rivier,
maar miljarden druppels bij elkaar
vormen samen een krachtige stroom.

Eén enkele vrouw die zich verzet
tegen eeuwenlange onderdrukking
maakt geen indruk,
maar duizenden vrouwen samen
drukken een krachtig stempel
op de loop van de geschiedenis.

Eén enkele rivier is niet in staat
om de aarde een ander gezicht te geven,
maar alle stromen en stroompjes samen
kunnen een aardverschuiving veroorzaken.

door: Greet Brokerhof-van der Waa
Uit: Jaarringen, Oase Media (2009)

www.oasemedia.nl

Gebed:
Vandaag eren we vrouwen uit alle tijden en plaatsen
omdat zij een weergave zijn van de glorie van God:
Moedige vrouwen. Vrouwen vol hoop. Vrouwen die lijden en rouwen.
Vrouwen die ten volle leven, die vreugde ervaren en het leven genieten.
Vrouwen die de onderlinge verbondenheid van de menselijke familie erkennen
en het relationele en het affectieve als heilig beschouwen.
Vrouwen die zorgen dat mensen kunnen bloeien.
Vrouwen die moedig leiding geven aan het veranderen
van onrechtvaardige structuren in de wereld.
Vrouwen die wijsheid zoeken en delen.
Vrouwen die liefde ontvangen en geven.
Vrouwen die, naar het beeld van God, leven geven.
Liefdevolle God, we vieren uw trouw en uw liefde.
Op deze dag verbinden we ons ertoe om
de gelijkwaardigheid van alle vrouwen overal ter wereld te bevorderen.
We weten dat alles wat die volledige gelijkwaardigheid van vrouwen ontkent,
vermindert of verdraait, niet van God komt.
Help ons om trouw te zijn aan uw oproep tot liefde. Amen