Maria, een uitdaging

janverdonk-10-maria-boodschap-30x19

De evangelist Lucas schildert van de ene kant Maria’s ontvankelijkheid voor wat van Godswege op haar toekomt,
van de andere kant haar actief meegaan met dit initiatief en zijn gevolgen!Wiel Logister schreef daarover in zijn boek “Maria, een uitdaging” het volgende:

“Het annunciatieverhaal schetst een gebeuren waarin hemel en aarde de handen in elkaar slaan. Niet dat Maria op de plaats van God gaat staan. Maar wel wordt zij een actieve deelgenoot van het heilsgebeuren. Terecht wordt Maria dan ook op iconen van de annunciatie afgebeeld met spingaren in haar hand. Dat heeft een heel symbolische betekenis. Wie spint geeft vorm aan het vormeloze, brengt het onsamenhangende bij elkaar, maakt wat los is vast, brengt het een samen met het ander.  Spinnewiel en spinnen zijn bovendien beeld en uitdrukking van het vrouwelijk denken, aanvoelen en vormen. Het spinnen wijst op het principe van de eros die streeft naar de vereniging van wat tegenover elkaar staat. Spinnen is een eminent scheppend proces.

Het opvallende in Maria is:
dat zij niet opvalt,
dat zij een gewoon mens was!