Het is al even geleden, maar op 25 augustus 2018 vierden we de professiejubilea van:
Zuster Jeanne Bullinga – 70 jaar geprofest
Zuster Marina van Rooijen – 65 jaar geprofest
Zuster Margreet Hofstede – 60 jaar geprofest
en van Zuster Elly van Dijk – 25 jaar geprofest

Met een inspirerende gebedsviering op de vooravond werd het feest geopend.
Daarna  werden de jubilaressen in de communiteiten  gefeliciteerd, toegezongen en in de bloemetjes gezet.
Hun levensverhalen met de nodige anekdotes en opgedane ervaringen  werden opgehaald en met elkaar gedeeld tot in de late uurtjes.
Op 25 augustus volgde na een feestelijk ontbijt de plechtige eucharistieviering,
waarin pater Theo te Wierik, provinciaal overste van MSC, voorging.
Daarna was er koffie en gebak en een  heel gezellig samenzijn  met alle medezusters, medebroeders
en enkele genodigden in de ontmoetingsruimte.
Ook hier werden  onze jubilarissen nog eens toegezongen en wel door een gelegenheidskoortje gevormd door
leidsters en begeleidsters van de verschillende groepen, die ons ook  met een heel lang gehaakt koord met elkaar verbonden en
ieder kreeg gelegenheid een kleine tekst voor de jubilaressen daar aan te bevestigen.
Daarna  kregen verschillende sprekers nog het woord om hun felicitaties uit te spreken.
Ter afsluiting van het feest genoten we samen van een heerlijk diner.
Voor de jubilaressen was het een feest om nooit te vergeten.

Zuster Giuseppe.