Vanuit het leven in gemeenschap proberen we betrokken te blijven bij onze hedendaagse samenleving. Samen biddend, proberen we ons open te stellen voor de mogelijkheden en de moeilijkheden van onze tijd.

Van daaruit willen we, ieder naar eigen kunnen, werken aan een wereld die aan alle mensen de mogelijkheid biedt om in Liefde te leven. Concreet betekent dit:

  • dat we regelmatig door studie en bezinning ons verdiepen in de Bijbel, in onze Spiritualiteit en in vraagstukken van Gerechtigheid en Vrede om elkaar te bemoedigen en aan te moedigen;
  • dat we dagelijks onze vreugden en zorgen en die van de wereld waarin wij leven biddend voor God brengen;
  • dat we ons daar waar mogelijk metterdaad inzetten voor medemensen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Missiewerk

Vrijwilligerswerk in verschillende parochies

Werk op het Missionair Service Centrum Tilburg

Opkomen voor minima, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, die qua inkomen onder het bijstandsniveau moet zien rond te komen

Aandacht geven aan vraagstukken over Gerechtigheid en Vrede

Aaandacht voor en gastvrije ontvangst van mensen

Inzet en ondersteuning van Missionarissen

Mantelzorg voor medezusters en medebroeders

en diverse overige activiteiten.