Wij zijn leden van een internationale Congregatie.

Vrouwen die geraakt zijn door de Liefde van Jezus, de weg van het Hart willen volgen;

Hem achterna, in het voetspoor van onze stichter Pater Jules Chevalier en Moeder Marie Louise Hartzer.

Moeder Marie Louise Hartzer wist de oorspronkelijke inspiratie van de stichter aan ons door te geven:

“Hart hebben voor de medemensen, dichtbij en veraf”

Pater Jules Chevalier

Pater Jules Chevalier werd op 15 maart 1824 in Richelieu in Frankrijk geboren. Zijn ouders waren Jean-Charles en Louise Chevalier. Als jonge priester werkte hij in Issoudun, een stadje waar de mensen onverschillig stonden tegenover de godsdienst.

Jules Chevalier was ervan overtuigd dat, als we zoeken naar zin en geluk in ons leven, we ons bewust moeten worden van Gods Liefde voor ons en dat we vervolgens ons leven daardoor moeten laten omvormen.

Het leven van die Liefde vóór en mét elkaar was volgens hem de meest effectieve manier om Gods Liefde aan de wereld bekend te maken. Daarom stichtte hij in 1854 de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en in 1874 de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC). Uitgangspunt voor het leven van de leden van beide Congregaties is Jezus, als een mens die metterdaad liet zien dat God Hart voor mensen heeft. Daarom willen beide Congregaties zich met hart en ziel inzetten voor mensen in nood.

Moeder Marie Louise Hartzer

Marie Louise Mestmann werd op 27 augustus 1837 geboren in Wissembourg. Op 16 februari 1858 trouwde zij met Victor Hartzer. Zij kregen 2 zonen, Victor Ferdinand en Leopold, die zich later aansloten bij de Missionarissen van het Heilig Hart.

Nadat haar man was overleden sloot Marie Louise Hartzer zich aan bij de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Op aandringen van de stichter, Pater Jules Chevalier, werd zij in 1882 de Eerste Algemene Overste. Zij leidde de Congregatie 26 jaar lang.

Ze stierf op 22 februari 1908.